Podziękowanie Drukuj

 

 

PODZIĘKOWANIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

oraz Rada Rodziców pragną złożyć gorące podziękowania

ZAKŁADOWI WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH

SPÓŁKA Z O.O.

UL. ANDRZEJA STRUGA 18

W OPOLU

za przekazanie środków finansowych

na zakup krzesełek i stolików szkolnych