Dać im nadzieję Drukuj

 

MISYJNY PROGRAM EDUKACJYJNY

“DAĆ IM NADZIEJĘ” – ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

Nasza szkoła w 2010 roku włączyła się bezpośrednio do misyjnego programu edukacyjnego

„Dać im nadzieję”.

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego

i zapewnienie mu możliwości edukacji.Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby,

różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo.

Dzieci do misyjnego programu edukacyjnego przedstawiają misjonarze franciszkanie.

Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujących:

sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia

czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji,

a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb.

Misjonarze w październiku 2010 roku przysłali do naszej szkoły informację

o dziecku wraz z jego zdjęciem.

Zaadoptowaliśmy więc na odległość dziewczynkę z Burkina Faso.

Ma ona na imię CELINE, jest urodzona w 1996 roku, mieszka na terenie misji franciszkańskiej w Korsimoro,

gdzie od lat pracują franciszkanie z Prowincji Świętej Jadwigi.

 

W styczniu 2012 roku podjęliśmy decyzję o objęciu opieką drugiego dziecka,

które dzięki naszej pomocy będzie kontynuowało naukę.

Jest to chłopczyk o imieniu GERARD, urodzony w 2001 roku.

Gerard mieszka również na terenie misji franciszkańskiej w Korsimoro.

 

Fundusze na objęcie adopcją CELINE i GERARDA zbieramy do puszki

Misyjnego Programu Edukacyjnego,

a także do puszek Kolędników Misyjnych, którzy w okresie Bożego Narodzenia

nawiedzają domyw Bażanach, Bukowo i Nowej Bogacicy.

Uzbierane ofiary wpłacamy na konto Franciszkańskiego Ośrodka Misyjnego,

który pokrywa koszty nauki w szkole oraz zaspakaja podstawowe potrzeby

Celine i Gerarda, takie jak:dożywianie, ubranie, książki i przybory szkolne.

Koszt adopcji jednego dziecka w Afryce to równowartość 50 Euro.

We wrześniu 2012 roku na spotkaniu opiekunów adopcyjnych na Górze Świętej Anny,

był obecny Ojciec Rafał, który pracuje z naszymi zaadoptowanymi dziećmi w Burkina Faso.

Przez O. Rafała, nasza Celine przekazała nam aktualne zdjęcie oraz list.

 

 

W imieniu Celine i Gerarda

DZIĘKUJEMY OFIARODAWCOM

za wsparcie i życzliwość, a także prosimy o dalszą pomoc.

M a r i a  K r y ś    i  D o r o t a   G a b r y s c h

/ koordynatorki projektu w szkole/